27. Nyawa Mahluk

27. Nyawa Mahluk 

Source :basasunda.com 
 
Lir ibarat walungan
Lir ibarat cahaya
Lir ibarat bumi
Lir ibarat cai
Diparengkeun jodo
Jeung Indung Hirup
Jadi nyawa
Sakabeh banda
 
Aya wae Hirup Sakeudeung
Ngan sakedet netra
Teu kasampak ku manon
Teu kacekel ku salira
Matak reuwas
Nu boga ceuli
Matak raheut ka Pertiwi