28. Ngampar

28. Ngampar

Source :basasunda.com 
 
Saban-saban angin
Kakalayangan
Indung Dunya
Kagungan putra deui
Beda jeung nu cikalna
 
Bakal jadi batur pasea angin
Resep pisan ngajedog
Cicing teu hejo tihang
Teu kawas lanceukna
 
Resep ulin
Ieu mah mumul
Resep keneh ngampar
Ngalindungi Indung Dunya