Translate

49. Kasidah

49. Kasidah

Source: basasunda.com
 
Pami abdi janten langit
Anjeun janten bumi
Pami anjeun kapanasan
Ku abdi dipasih iuhan
Pami anjeun kapanasan
 
Ku abdi dipasih mega
Pami anjeun kagaringan
Ku abdi dipasih hujan
Pami bidadari kacipta di bumi
 
Anjeun kalebet salah sahijina
Pami bidadari kacipta di langit
Mun anjeun tandinganna ti bumi

 

49. Kasidah

We do not own this content and this content credits to their respective owners listed in the source link. Hopefully useful and share this app.

Design and Coded by www.idblanter.com www.blantertheme.com www.blantermedia.com (Rio Ilham Hadi) 08888905441