Translate

21. Maneh sorangan

21. Maneh sorangan

Source :basasunda.com 
 
Poe Pangbalesan
Wayahna
Maneh nyiksa
Tong ceurik
Najan males
 
Budak sorangan
Sakumaha jangji
Maranehanna jalir
Sakumaha sumpah
Nu teu kalampah
 
Kop tah!
Maneh kudu maturan
Maneh sorangan
Nu kudu mere babales
Salaku Indung awal

 

21. Maneh sorangan

We do not own this content and this content credits to their respective owners listed in the source link. Hopefully useful and share this app.

Design and Coded by www.idblanter.com www.blantertheme.com www.blantermedia.com (Rio Ilham Hadi) 08888905441