Translate

23. Nu Kakalayangan & 24. Ngatur Rijki

23. Nu Kakalayangan

Source :basasunda.com 
 
Saurna Indung Dunya,
Geura ulin, geura ulin
Utun
 
Sok  geura ibur
Ngarah maneh boga batur
Milu kukurilingan
jeung maneh
 
Bebas,
Bubudakeun,
Beuki kakalayangan
Resep ka mana-mana
Neang nu teu paruguh
Ngarah boga batur

 

24. Ngatur Rijki

Source :basasunda.com 
 
He.. Angin
Papancen hirup andika
Sebar sumebar rijki
Ti Hyang Rahman
Keur sakum-sakumna
Nu harirup
 
He.. Angin
Sok ari hayang kakalangan mah
Bari berekeun
Baturan Mega
Ti kulon ka wetan
Ti kidul ka kaler
Jug geura nindak!
 


23. Nu Kakalayangan & 24. Ngatur Rijki

We do not own this content and this content credits to their respective owners listed in the source link. Hopefully useful and share this app.

Design and Coded by www.idblanter.com www.blantertheme.com www.blantermedia.com (Rio Ilham Hadi) 08888905441