22. Cikalna Dunya

22. Cikalna Dunya

Source :basasunda.com 
 
Hayang apal maneh saha?!
Tanya indung dunya!
Maneh teh saenyana
 
Tina kajadian
Kumaha kajadianna?
Indung dunya
Sok ngurilingkeun maneh
Kukuiran sorangan
Teu eureun-eureun
Gara-gara ditubruk
 
Babaturanna
Sari-sari Indung Dunya
Kalaluar
Nu matak maneh aya