Translate

22. Cikalna Dunya

22. Cikalna Dunya

Source :basasunda.com 
 
Hayang apal maneh saha?!
Tanya indung dunya!
Maneh teh saenyana
 
Tina kajadian
Kumaha kajadianna?
Indung dunya
Sok ngurilingkeun maneh
Kukuiran sorangan
Teu eureun-eureun
Gara-gara ditubruk
 
Babaturanna
Sari-sari Indung Dunya
Kalaluar
Nu matak maneh aya

 

22. Cikalna Dunya

We do not own this content and this content credits to their respective owners listed in the source link. Hopefully useful and share this app.

Design and Coded by www.idblanter.com www.blantertheme.com www.blantermedia.com (Rio Ilham Hadi) 08888905441