31. Batu Mulya

31. Batu Mulya  

Source: basasunda.com
 
Anugrah ti Pertiwi
Barabay herang
Taya tandingna
Manik-manik alam
Ngageulis bumi
Ngadangdan dunya
 
Kadigjayaan
Paagul-agul
Pahade-hade
Kabengbat kahayang
Hayang jago
Sangkan ditempo
 
Ku balarea
Jadi mumusuhan
Jeung batur sorangan
Demi cita-cita
Kabeh diparat
 
Mawa Mangpaat
Hyang Rahman
Resep nu mangpaat
Kanjeng nabi
resep ka nu mangpaat
 
Leuwih hade
Mun bisa mawa mangpaat
Keur nu lian
Kahyangan
Jadi pangbalikan