Translate

33. Hirup Saluyu

33. Hirup Saluyu

Source: basasunda.com
 
Kacipta dina mangsa
Hyang Rahman
Keur mesem manis
Kami kacipta
pikeun jadi
asal nu harirup
 
Ku cara sakeclak cai
Ka mana-mana
Kami hayu
Cicing di mana wae
 
Meunang
Ngan kudu ati-ati
Ka Indung Dunya

 

33. Hirup Saluyu

We do not own this content and this content credits to their respective owners listed in the source link. Hopefully useful and share this app.

Design and Coded by www.idblanter.com www.blantertheme.com www.blantermedia.com (Rio Ilham Hadi) 08888905441