33. Hirup Saluyu

33. Hirup Saluyu

Source: basasunda.com
 
Kacipta dina mangsa
Hyang Rahman
Keur mesem manis
Kami kacipta
pikeun jadi
asal nu harirup
 
Ku cara sakeclak cai
Ka mana-mana
Kami hayu
Cicing di mana wae
 
Meunang
Ngan kudu ati-ati
Ka Indung Dunya