Translate

34. Ati & 35. Asalna Rijki

34. Ati

Source: basasunda.com
 
Babanyo Beresih Ati
Dina diri kami
Kacipta cai suci
Cai suci keur bebersih
Bebersih diri
 
Tina sagala nu ledok
Ledok lahir
Ledok batin
Ledok manah
Supaya maraneh
Bisa sujud muji

 

35. Asalna Rijki

Source: basasunda.com
 
Hyang Rahman marengkeun
Hujan turun ka bumi
Bumi nu panas tengange
Nereptep Dewi Sarangenge
Kumbuh jaradi
Nimat Dewata
 
Awalna rijki
Leubeut daun katingali
Harejo
Pikeun mahluk ngala rijki
Burujul hawa
Pikeun kakuatan lahir

 

34. Ati & 35. Asalna Rijki

We do not own this content and this content credits to their respective owners listed in the source link. Hopefully useful and share this app.

Design and Coded by www.idblanter.com www.blantertheme.com www.blantermedia.com (Rio Ilham Hadi) 08888905441