Translate

38. 1000 Sayap

38. 1000 Sayap 

Source: basasunda.com
 
Nurut ka Rumuhun
Nyaah ka nu someah
Ting haliber
Indung peuting
 
Mawa beja
Ka sakumna umat
Meberkeun jangjang
Kakalayangan di langit
Dina malem mulya
 
Rewu pahala
Ngagawean panitah
Ti Hyang Rahman
Tina jangjangna
Sawarga sumebar

 

 
38. 1000 Sayap

We do not own this content and this content credits to their respective owners listed in the source link. Hopefully useful and share this app.

Design and Coded by www.idblanter.com www.blantertheme.com www.blantermedia.com (Rio Ilham Hadi) 08888905441