Translate

40. Bumi Perang

40. Bumi Perang 

Source: basasunda.com
 
Bumi nu makmur
Bumi nu subur
Dalapan karajaan
Silih perang
Silih kaniaya
 
Generasi awal nu kupur
Nganiaya generasi lian
Ijajil mingpin juritan
 
Prajurit langit ngabinasakeun
Sakabeh bangsa kupur
Ijajil tuluy takabur
Nampik parentah Allah

 

 

40. Bumi Perang

We do not own this content and this content credits to their respective owners listed in the source link. Hopefully useful and share this app.

Design and Coded by www.idblanter.com www.blantertheme.com www.blantermedia.com (Rio Ilham Hadi) 08888905441