Translate

41. Paturay jeung Sawarga

41. Paturay jeung Sawarga 

Source: basasunda.com
 
Sanes abdi alim sujud
Mung nurutkeun hate
Nurani salira nu nampik
Sadaya-daya kagungan Gusti
 
Kalebet diri abdi
Abdi mah teu wantun
Bedegong ka Gusti
 
Joledar ka Gusti
Cinta abdi leuwih ti anjeunna
Sababaraha rewu abdi ngabdi
 
Naha bet disilih ku nu lian
Upami cinta abdi jadi papait
Abdi mah bade ngantunkeun
Cinta Gusti salamina

 

41. Paturay jeung Sawarga

We do not own this content and this content credits to their respective owners listed in the source link. Hopefully useful and share this app.

Design and Coded by www.idblanter.com www.blantertheme.com www.blantermedia.com (Rio Ilham Hadi) 08888905441