42. Pamingpin Anyar

42. Pamingpin Anyar 

Source: basasunda.com
 
Geus barinasa
Umat-umat kupur
Dewi Pertiwi sujud ka Gusti
Hoyong pamingpin
Ti golongan kami
 
Anu langkung kasep
Anu langkung geulis
Anu langkung iman
Najan pondok yuswa
 
Turunan sawarga sawareh
Pikeun mingpin umat
Dugi ka ahir jaman