Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

43. Bungsu Sajodo

43. Bungsu Sajodo

Source: basasunda.com
 
Kami ciptakeun keur maneh
Gaganti keur nu tiheula
Ku Kami dibere pangaweruh
 
Banda-banda alam
Ku Kami dibere cinta kasih
Pikeun nurunkeun turunan
Pok geura cicing
 
Di Tatar Eden
Pok geura solawat
Ku Kami dijodokeun
Pok hirup didieu
Hirup sauyunan

 

Posting Komentar untuk "43. Bungsu Sajodo"