48. Cinta Salawasna

48. Cinta Salawasna

Source: basasunda.com
 
Hate ihlas bijaksana
Silih nembongkeun pangarti
Panas jeung tiisna
Panceg jeung pangarti
 
Moal ka nu lian
Mun ka anjeun salawasna
Sanajan teu kacumpon
 
Sanajan pajauh
Nanjeur salamina dina ati
Mo kaganti mo kasilih
Dina sajak sajak alam
Ku kuring ditepikeun
 
Kanggo nu manis
Sami-sami sipit
Sami-sami koneng