Translate

Sajak Ngudag Cita-cita Karya Kustian

Sajak Ngudag Cita-cita Karya Kustian

Source : basasunda.com
“Ngudag Cita-cita”

Neuteup pinuh sumanget
Ngajalankeun kahirupan ieu
Sanajan pinuh ku cocoba
Pikeun ngahontal hiji cita-cita

Neuteup pinuh ku harepan
Pikeun ngahontal sahiji impén
Dina ngawujudkeun hiji kahayang
Pikeun mangsa hareup anu gumilang

Ngan hiji harepan anu kuring cekel
Sarta niat kasucian dina jero heté
Lengkah pinuh ku kayakinan
Pikeun ngudag hiji cita-cita

Sanajan jauh ti tinggurilapna harta
Moal eureun kuring ngudag cita-cita

Sajak Ngudag Cita-cita Karya Kustian

We do not own this content and this content credits to their respective owners listed in the source link. Hopefully useful and share this app.

Design and Coded by www.idblanter.com www.blantertheme.com www.blantermedia.com (Rio Ilham Hadi) 08888905441