Sajak Tentang Corona Bahasa Sunda

Sajak Tentang Corona Bahasa Sunda

Source : basasunda.com
“Korona Karya Kang Emin”

Kaum muslimin muslimat
Hayu urang ningkatkeun ta’at
Geura giru urang tobat
Tina dosa jeung maksiat
Alam dunya keur geunjleung
Ku panyakit matak keueung
Virus corona keur mangkreng

Nyebar alabatan wereng
Ulah gempar tetep tenang
Tapi ulah ngaganggap gampang
Bisa jadi virus nyerang
Upami alloh miwarang

Ku kituna pék caketan
Alloh nu maha rohman
Usaha batin sasarengan
Ku ngajaga kasehatan

Mun pareng rék udar-ider
Boga wudhu masing angger
Dicadar atawa di masker
Awak séhat, cageur, bageur

Mugi gusti ngahampura
Abdi sadar jeung rumasa
Awak bobolokot ku dosa
Nu matak datang bencana

 

“Corona Karya Dani R”

Virus corona asal ti china
Ayeuna aya di mana-mana
Ku ayana virus corona
Ayeuna urang teu bisa kamana-mana
Sakola, gawe, kudu di arimahna
Kudu kumaha urang ayeuna?

Hayu urang sami-sami panjatkeun du’ana
Serahkeun kanu kagunganana
Kanu ngusik malikeuna
mugia urang sadayana
di tebihkeun tina bencana virus corona