29. Gurat Batu

29. Gurat Batu

Source :basasunda.com 
 
Panceg
Teteg
Peugeuh
Hayang Matuh
Ka nu jadi indung
 
Kuat
Moal gampang robah
Nepi ka beulah salira
Panincakan Kahuripan
 
Luhur dunya
Tempat lumangsung
Gumantungna turunanna
Putra Pertiwi
Putra Langit
Putra Pinilih
 
Makmurkeun Pertiwi
Tempat babarna
Sang Pohaci bumi
Gumantungna Kahuripan
Alam dunya